پر تخفیف ها

دستگاه تست قند خون اکیوچک اکتیو

۱۱۹,۰۰۰ تومان

شربت استئوکر Osteocare

۳۴,۹۰۰ تومان

قرص اکولایف

۶۹,۹۰۰ تومان

قطره خوراکی آهن لیپوزوفر

۴۴,۹۰۰ تومان

قطره آیروویت ویتان

۱۴,۹۰۰ تومان

شربت آسماویت

۴۹,۹۰۰ تومان

قطره آهن سیدرال گوچه جونیا فارما

۹۹,۹۰۰ تومان

کپسول سوپر کلسیم مگنوم

۷۹,۹۰۰ تومان