پیشنهادات ویژه

فمیبیون ۲ Femibion 2

۱۵۰,۰۰۰ تومان

قرص اسید فولیک 800 آپوویتال

۴۹,۹۰۰ تومان

ترادامیکس ترادا فارما

۱۰۹,۰۰۰ تومان

شربت دایان ایمیون

۳۷,۰۰۰ تومان

شربت کلسیم سافت آپوویتال

۶۹,۹۰۰ تومان

کپسول آوودین هولیستیکا

۱۱۹,۹۰۰ تومان

کپسول ویتاگلوبین ویتان

۶۹,۹۰۰ تومان

قرص اکولایف

۶۹,۹۰۰ تومان

شربت ضد سرفه آیورامی اهورا دارو

۹,۹۰۰ تومان

شربت برونکلد هلث اید

۲۳,۸۵۰ تومان

شربت ایمونیس Immunace

۶۹,۹۰۰ تومان

شربت مولتی ویتامین سانستول

۷۹,۹۰۰ تومان

شربت مولتی سانستول پلاس زینک

۷۹,۹۰۰ تومان

شربت آهن سندروس

۲۹,۹۰۰ تومان

شربت آسماویت

۶۹,۰۰۰ تومان

نوار تست قند خون اکیوچک اینستنت

۴۲,۹۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان