پیشنهادات ویژه

شربت ایمونیس Immunace

۷۱,۸۳۸ تومان ۶۴,۹۰۰ تومان

شربت استئوکر Osteocare

۴۴,۲۰۸ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان

کاندوم مدل Magic کلایمکس

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۰۰ تومان

کاندوم کلایمکس مدل AMAZING

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۰۰ تومان

قرص جویدنی ویتامین ث دیسان فارما

۵۴,۰۰۰ تومان ۳۹,۹۰۰ تومان

کپسول فست ران 300 میلی‌گرم

۵۹,۲۵۰ تومان ۳۹,۹۰۰ تومان

فمیبیون ۲ Femibion 2

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان

ترادامیکس ترادا فارما

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۹,۹۰۰ تومان

کپسول آوودین هولیستیکا

۱۴۱,۸۰۰ تومان ۱۱۹,۹۰۰ تومان

شربت زینک سندروس

۴۶,۰۰۰ تومان ۴۴,۹۰۰ تومان

شربت دایان ایمیون

۴۶,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

کپسول سوپر کلسیم مگنوم

۹۱,۵۶۰ تومان ۷۹,۹۰۰ تومان

قطره آهن فروگلوبین

۲۰,۲۷۹ تومان ۱۴,۹۰۰ تومان

شربت فروگلوبین B12 ویتابیوتیکس

۶۰,۸۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان

شربت آهن سندروس

۳۱,۰۰۰ تومان ۲۹,۹۰۰ تومان

شربت ضد سرفه تیمکس

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۰۰ تومان