مشاهده همه 10 نتیجه

نوار تست قند خون اکیوچک پرفورما Accucheck Performa

۸۹,۲۷۷ تومان

لانست دو پر ۱۰۰ عددی Lancet

۱۶,۵۰۰ تومان

لانست چهار پر ۱۰۰ عددی

۱۸,۰۰۰ تومان

نوار تست قند خون اکیوچک اینستنت

۴۲,۹۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

سرسوزن قلم انسولین هموفاین 6 میلی متر 32G

۸۱,۰۰۰ تومان

نوار تست قندخون اکیوچک اکتیو

۷۳,۷۰۰ تومان

سر سوزن تست قند خون اکیوچک سافت کلیکس

۲۱,۲۴۳ تومان۵۷,۷۷۰ تومان

نوار تست قند خون ایزی گلوکو

۶۴,۰۰۰ تومان

سوزن تست قند خون اکیوچک فست کلیکس

۷۴,۸۳۵ تومان

سرسوزن قلم انسولین اکیو فاین 31G با سوزن 6 میلی متر

۷۸,۱۹۰ تومان